poniedziałek, 7 marca 2016

Białka proste i złożone


Dla nas, jako dla zwykłych zjadaczy chleba niezbędna jest wiedza, wedle, której powinniśmy dostarczać do naszego organizmu odpowiedniej ilości białka każdego dnia. Warto również dodać, że białko to powinno być pełnowartościowe, a więc powinno zawierać w sobie wszystkie drogocenne aminokwasy. Jednakże my w tym miejscu chcemy, co nieco bardziej zagłębić się w wiedzę na temat białka. To, bowiem złożony związek, którego możemy wyróżnić wiele różnych rodzajów. Podstawowy podział, a przynajmniej jeden z podstawowych podziałów białka wyróżnia dwie jego grupy. Pierwszy z nich to białka proste, a drugi to białka złożone. 

Czym są białka proste? 

Białka proste to związki składające się z bardzo licznej grupy aminokwasów dochodzących nawet do kilkuset, natomiast, jeśli mówimy o białkach złożonych, to różnią się one od prostych tym, że zawierają w sobie również różnego rodzaju inne elementy jak chociażby metale, lipidy czy też cukry. Białka złożone pozostawmy, a przybliżmy nieco białka proste. Możemy, bowiem wyróżnić kilka zasadniczych ich rodzajów. Wśród białek prostych znajdujemy takie ich odmiany jak prolaminy, protaminy, histony, skleroproteiny, gluteliny, globuliny oraz albuminy. 

Białka roślinne 

Prolaminy są białkami bardzo typowymi dla roślin, zaś protaminy charakteryzują się tym, że ulegają bardzo łatwemu rozpuszczeniu w wodzie. Podobnie rzecz ma się z histonami, z tym, że o nich należy również powiedzieć to, że są bardzo silnie zasadowe. Skleroproteiny to białka proste, które cechuje włóknista budowa. Między innymi bardzo znanym tego typu białkiem jest keratyna. Gluteliny to bardzo typowe białka roślinne. One również doskonale ulegają rozpuszczeniu w wodzie, w zasadach oraz w substancjach kwaśnych. Globuliny są białkami, które bardzo często możemy spotkać w naszych płynach ustrojowych. To, co jest dla nich charakterystyczne, to rozpuszczalność w roztworach soli. Pozostały nam jeszcze albuminy, znajdujące się w głównej mierze w osoczu naszej krwi oraz tkance mięśniowej. Te białka także bardzo dobrze się rozpuszczają w wodzie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz